skmponzradom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Radomiu

Cele nszego stowarzyszenia
Działanie na rzecz integracji środowiska kombatantów misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym.
Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.
Popularyzowanie zarówno w kraju jak i za granicą dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach pokojowych w różnych częściach świata.
Reprezentowanie i ochrona interesów kombatantów i członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.
Działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
Współdziałanie i współpraca z resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem.

Współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele.
Umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnym środowisku, a także utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi
.


POD  BŁĘKITNĄ  FLAGĄ


Sześćdziesiąt lat upłynęło
To w Korei się zaczęło
Pod błękitną, flagą polską
Tam znalazło swoje miejsce wojsko

By granic serc ludzkich bronić
Wielu istnień wciąż nie trwonić
Dając wiarę i nadzieję
Niech wolności wiatr powieje

Refren:
Powiewaj, flago błękitna
Powiewaj,  biało-czerwona
Nieś pokój wszystkim
Odrzucaj wszelkie zło


Powiewaj, bo jesteś śliczna
Powiewaj, boś honorowa
Godna uznania
Tak oczywiste to.


Z odwagą, dumą, cierpieniem
To kolejne pokolenie
Jest na wielu kontynentach
Bronić ludzi to rzecz święta.

W Iraku, Afganistanie
Na Bałkanach, na Golanie
Więc w podzięce mamy Nobla
Każda misja tego godna.

Refren: Powiewaj, flago błękitna...


Słowa, muzyka i wykonanie: Cezary Jawoszek

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego